Własność intelektualna

slide_1

Głównym obszarem zainteresowań Partnerów kancelarii pozostaje problematyka szeroko pojętej własności intelektualnej – obejmującej zarówno prawo autorskie i prawa pokrewne oraz własność przemysłową, jak i zagadnienia o charakterze pobocznym i pomocniczym względem tych dziedzin.

Prawo autorskie to nie tylko – a w obecnych czasach nawet nie przede wszystkim – problemy twórców kultury; to także nieodłączny element prawie każdej działalności. Naruszenia praw autorskich bardzo często mają czysto ekonomiczny charakter – od kopiowania tekstów reklamowych po spory dotyczące ilustracji na opakowaniach produktów.

W zakresie prawa autorskiego nasze doświadczenie obejmuje zarówno zagadnienia bardzo klasyczne, takie jak ochrona utworów literackich czy fotografii,jak również prawne problemy związane z programami komputerowymi, czy prawnoautorskie aspekty korzystania z Internetu.

Doświadczenia na tym polu zdobywaliśmy pracując między innymi dla klientów takich jak agencje fotograficzne i reklamowe, producenci biżuterii i odzieży, przedsiębiorcy telekomunikacyjni,dostawcy aplikacji mobilnych,wydawcy, programiści, autorzy stron internetowych,stowarzyszenia twórców i wielu innych.

Własność przemysłowa – świadomość konieczności ochrony niematerialnego dorobku działalności przedsiębiorstwa jest coraz bardziej powszechna – nawet mali przedsiębiorcy coraz lepiej rozumieją oraz doceniają potrzebę rejestracji znaku towarowego lub wzoru przemysłowego. Jednocześnie coraz częściej przedsiębiorcy podejmują kroki zmierzające do ochrony ich praw w przypadku naruszeń. Kolizja pomiędzy prawem do znaku towarowego a prawem do firmy czy do nazwy domeny internetowej to problem, z którymi spotykają się nie tylko duże podmioty, ale także średni i mali przedsiębiorcy. Przykład ożywionego zainteresowania polskich firm regulacją dotyczącą jednolitego patentu europejskiego pokazuje, że przedsiębiorcy doceniają wagę praw własności przemysłowej oraz analizują wpływ takich, a nie innych rozwiązań prawnych, na prowadzoną przez nich działalność.

Oferujemy usługi dotyczące ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów czy wzorów użytkowych. Doświadczenie w tym zakresie zdobyliśmy świadcząc usługi dla Klientów z rozmaitych branż – przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców aplikacji mobilnych,agencji fotograficznych, firm ubezpieczeniowych, przedsiębiorców z branży spożywczej.

Zarówno w zakresie prawa autorskiego, jak i własności przemysłowej, oferujemy kompleksowe usługi obejmujące doradztwo (bieżące oraz strategiczne), udział w negocjacjach i przygotowywanie projektów umów, wreszcie obsługę i prowadzenie postępowań sądowych.

W zakresie prawa własności intelektualnej oferujemy:

  • doradztwo dotyczące prawa autorskiego i własności przemysłowej;
  • przygotowywanie i ocenę projektów umów;
  • negocjacje związane z własnością intelektualną;
  • obsługę sporów sądowych z zakresu prawa autorskiego oraz własności przemysłowej;
  • obsługę postępowań karnych związanych z naruszeniem praw autorskich i praw własności przemysłowej;
  • obsługę sporów związanych z prawami do domen internetowych