Windykacja

Zatory płatnicze potrafią zniszczyć najlepszy biznes. Pomagamy naszym Klientom w egzekwowaniu na drodze prawnej należności związanych z ich działalnością.

Windykacja

Nie każdy proces sądowy jest skomplikowanym sporem, w którym ścierają się ze sobą przeciwstawne racje. Znakomita większość postępowań cywilnych to sprawy o zapłatę, w których dłużnik odmawia uregulowania zobowiązań nie przedstawiając żadnych powodów, a także licząc na bierność lub nieporadność wierzyciela.

Wspomagamy Klientów w odzyskiwaniu długów przy wykorzystaniu dostępnych środków prawnych – sądów (w tym e-sądu) oraz komorników.

W zakresie windykacji oferujemy między innymi:

  • kompleksowe prowadzenie spraw windykacyjnych Klientów;
  • ocenę opłacalności dochodzenia roszczeń;
  • prowadzenie korespondencji z dłużnikami;
  • negocjacje i przygotowanie projektów ugód z dłużnikami;
  • prowadzenie spraw sądowych zmierzających do windykacji długów;
  • reprezentację Klientów w postępowaniach egzekucyjnych;
  • wsparcie Klientów w postępowaniach upadłościowych;
  • wsparcie Klientów w procesie odzyskiwania ukrytego majątku dłużników;
  • prowadzenie spraw sądowych przeciwko członkom zarządów i innym osobom odpowiedzialnym za długi dłużnika.