Umowy i negocjacje

Zawieranie umów i prowadzenie negocjacji to najważniejsza część wszelkiej działalności – nawet najlepszy produkt czy usługa muszą zostać sprzedane, żeby przynieść zysk.

Umowy i negocjacje

Umowy i negocjacje

Umowy i negocjacje to jeden z kluczowych elementów każdej obsługi prawnej.

Wieloletnie doświadczenie w negocjowaniu i redagowaniu umów pozwala nam znaleźć najlepsze rozwiązanie w każdej sytuacji. Wiemy, jak ważna jest specyfika każdego kontraktu. Doradzając i negocjując bierzemy pod uwagę ryzyko, jak i interesy Klienta – wiemy, że Klient potrzebuje zupełnie innej usługi, gdy zawiera standardową umowę, a innej, gdy negocjuje kontrakt determinujący działania jego biznesu na kolejne lata.

Pomagamy Klientom opracować umowy wzorcowe i ogólne warunki umów wykorzystywane przez nich przy sprzedaży produktów i usług – nie poprzestajemy jednak na tym. Na bieżąco monitorujemy to, jak przygotowane przez nas dokumenty sprawdzają się w praktyce działania Klienta i dostosowujemy je do zmieniających się warunków i potrzeb.

W zakresie umów i negocjacji oferujemy kompleksową obsługę prawną, w szczególności:

  • pomagamy w przygotowaniu do negocjacji i ich planowaniu – ustaleniu priorytetów i strategii negocjacyjnych;
  • bierzemy udział w negocjacjach na każdym ich etapie;
  • przygotowujemy projekty umów;
  • opiniujemy projekty umów pochodzących od kontrahentów;
  • przygotowujemy projekty ogólnych warunków umów, jak też umów wzorcowych;
  • przeprowadzamy audyty stosowanych przez Klientów standardowych i wzorcowych umów.