Transakcje

Doradztwo transakcyjne wymaga szczególnego podejścia i doświadczenia. Transakcja kapitałowa jest szansą rozwoju, ale jednocześnie generuje wiele ryzyk prawnych. Dbamy o to, żeby interesy Klientów były zawsze na pierwszym miejscu.

Transakcje

Transakcje

Reprezentujemy Klientów w transakcjach fuzji i przejęć (M&A). Doradzamy przy opracowaniu konstrukcji prawnej transakcji, jak również przy zrealizowaniu poszczególnych etapów i procesów. Dbamy o to, aby transakcja zakończyła się sukcesem nie tylko na poziomie sprzedaży udziałów lub akcji spółki, ale również na poziomie biznesowym lub związanym z integracją bieżących działalności przedsiębiorstw. Zwracamy szczególną uwagę na zagadnienia poufności, tajemnicy przedsiębiorstwa, transferu wiedzy i technologii, jak również zakazów konkurencji.

Współpracujemy ze start-upami i przedsiębiorstwami we wczesnej fazie rozwoju. Reprezentujemy inwestorów i aniołów biznesu, którzy dofinansowują spółki i pomysły biznesowe. Mamy doświadczenie przy opiniowaniu, negocjowaniu i przygotowywaniu umów inwestycyjnych, umów wspólników, jak również umów sprzedaży udziałów lub akcji (SPA).

Prowadzimy badania due diligence spółek we wszystkich obszarach, zarówno z perspektywy kupującego, jak i sprzedającego. Zwracamy uwagę na ryzyka prawne i biznesowe związane z prawnym ukształtowaniem przedsiębiorstwa, jak również uczestniczymy w procesach przygotowania spółki do sprzedaży.

W zakresie transakcji oferujemy kompleksową obsługę prawną, w szczególności:

  • doradzamy przy wyborze optymalnej formy prawnej transakcji;
  • prowadzimy badania due diligence;
  • reprezentujemy Klientów w negocjacjach;
  • przygotowujemy listy intencyjne, zaproszenia do negocjacji, oferty handlowe oraz umowy o zachowaniu poufności (NDA);
  • przygotowujemy umowy sprzedaży udziałów lub akcji, jak również umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
  • obsługujemy procesy przekształcania, połączenia, i transformacji spółek – przygotowujemy niezbędne dokumenty, organizujemy działania, reprezentujemy Klientów w postępowaniach rejestrowych oraz przed organami administracji;
  • przygotowujemy umowy inwestycyjne oraz umowy wspólników;
  • doradzamy w procesach restrukturyzacyjnych.