Spółki i spory korporacyjne

Odpowiednie ukształtowanie struktury prawnej spółki może skutecznie zabezpieczyć interesy Klienta. Dbamy o to, aby nasi Klienci mogli zrealizować swoje zamierzenia biznesowe, a w razie potrzeby, aby mogli bezpiecznie wyjść z inwestycji.

Spółki i spory korporacyjne

Spółki i spory korporacyjne

Świadczymy kompleksowe doradztwo z zakresu prawa spółek. Doradzamy przy opracowaniu umów spółek i statutów, jak również umów wspólników oraz umów inwestycyjnych, w tym dla start-upów. Konstruujemy zapisy prawne pozwalające na zabezpieczenie interesów Klientów, w tym również uniknięcie pata decyzyjnego w spółce lub uprawniające do pozbycia się niechcianego wspólnika.

Oferujemy kompleksowe doradztwo związane z tworzeniem, rejestracją, przekształceniami, połączeniami i transformacjami spółek oraz innych podmiotów korporacyjnych. Pomagamy także w zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji wewnętrznego funkcjonowania naszych Klientów.

Reprezentujemy Klientów w sporach korporacyjnych, w tym w szczególności w postępowaniach związanych z zaskarżaniem uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. Reprezentujemy zarówno spółki, jak i wspólników lub akcjonariuszy. Występujemy w imieniu Klientów również w negocjacjach pomiędzy wspólnikami.

W zakresie prawa spółek i sporów korporacyjnych oferujemy kompleksową obsługę prawną, w szczególności:

  • doradzamy przy wyborze optymalnej formy prawnej dla działalności gospodarczej;
  • obsługujemy procesy tworzenia, przekształcania, połączenia, transformacji i likwidacji spółek – przygotowujemy niezbędne dokumenty, organizujemy działania, reprezentujemy Klientów w postępowaniach rejestrowych oraz przed organami administracji;
  • doradzamy przy podwyższeniach i obniżeniach kapitału zakładowego;
  • prowadzimy obsługę wewnętrzną spółek – obsługujemy organy wewnętrzne (zarządy, rady nadzorcze, komisje rewizyjne i zgromadzenia), przygotowujemy projekty uchwał i innych dokumentów korporacyjnych;
  • reprezentujemy Klientów w sporach korporacyjnych, w tym w sporach związanych z zaskarżaniem uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych;
  • prowadzimy doradztwo strategiczne związane z prowadzeniem sporów korporacyjnych;
  • reprezentujemy Klientów w negocjacjach pomiędzy wspólnikami;
  • zajmujemy się zagadnieniami szantażu korporacyjnego.