Kompleksowa obsługa prawna

Oprócz świadczenia usług w zakresie poszczególnych specjalizacji kancelarii, oferujemy naszym Klientom również kompleksowe doradztwo w zakresie ich bieżącej działalności biznesowej. Doradzamy w bezpiecznym realizowaniu pomysłów i zamierzeń biznesowych.

Kompleksowa obsługa prawna

Kompleksowa obsługa prawna

W ramach świadczonych usług pomagamy rozwiązywać bieżące problemy prawne pojawiające się w ramach codziennej działalności Klientów. Reprezentujemy Klientów w negocjacjach, przygotowujemy i konsultujemy umowy, jak również prowadzimy analizy prawne zagrożeń wiążących się z zawieranymi transakcjami gospodarczymi. Dostarczamy Klientom narzędzi prawnych pozwalających na zminimalizowanie ryzyka biznesowego i prawnego, a także zaplanowanie ewentualnej strategii procesowej.

Jesteśmy prawnikami biznesowymi i we współpracy z Klientem zwracamy szczególną uwagę na gospodarczy aspekt danego projektu. Uważamy, że prawo jest narzędziem do osiągnięcia celu biznesowego, a nie celem samym w sobie – i tak też dobieramy rozwiązania prawne dla naszych Klientów.

W zakresie kompleksowej obsługi prawnej:

  • doradzamy przy wyborze optymalnej formy prawnej dla działalności gospodarczej;
  • obsługujemy procesy tworzenia, przekształcania i likwidacji spółek, stowarzyszeń i fundacji – przygotowujemy niezbędne dokumenty, organizujemy działania, reprezentujemy Klientów w postępowaniach rejestrowych oraz przed organami administracji;
  • prowadzimy obsługę wewnętrzną spółek, stowarzyszeń i fundacji – obsługujemy organy wewnętrzne (zarządy, rady nadzorcze, komisje rewizyjne, zebrania i zgromadzenia), przygotowujemy projekty uchwał i innych dokumentów, a także bierzemy udział w postępowaniach związanych z ich zaskarżaniem;
  • świadczymy bieżące doradztwo, w tym przygotowujemy porady i opinie prawne dotyczące pojawiających się na bieżąco problemów prawnych;
  • bierzemy udział i reprezentujemy Klientów w negocjacjach;
  • przygotowujemy umowy i opiniujemy projekty umów przygotowywanych przez kontrahentów.