Spory sądowe

slide_3

Zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym konflikty sądowe bywają kosztowne, nieprzyjemne oraz powodują u stron wiele emocjii stresu – stąd warto wdrażać politykę ugodowych negocjacji w celu uniknięcia sporów. Nie zawsze jest to jednak możliwe.

Spory sądowe są prawną formą nieuchronnego starcia racji dwóch stron w sytuacji, gdy negocjacje okazują się nieskuteczne (lub z jakiegoś powodu w ogóle nie ma możliwości ich prowadzenia).

Partnerzy kancelarii mają bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych – zwłaszcza w zakresie głównych dziedzin specjalizacji kancelarii, takich jak prawa autorskie czy dobra osobiste. Obsługujemy także spory sądowe dotyczące innych dziedzin prawa.

Nasze usługi obejmują nie tylko profesjonalne prowadzenie sporów sądowych, ale także rzetelną analizę, obejmującą ocenę skuteczności poszczególnych możliwych rozwiązań i przyjętej taktyki oraz ich ekonomicznej opłacalności. Doradzamy Klientowi na każdym etapie sporu rozwiązania uzasadnione zarówno od strony ekonomicznej, jak i formalno-prawnej. Zawsze staramy się także oferować dostępne formy zabezpieczenia w postępowaniu,tak aby w jak najpełniejszy sposób chronić interesy Klienta.

Spory w zakresie własności intelektualnej oraz w zakresie dóbr osobistych i ochrony renomy – to główne dziedziny specjalizacji Partnerów kancelarii, co przekłada się także na obsługę licznych sporów w tym zakresie. Zastępstwo procesowe obejmuje prowadzenie nie tylko sporów cywilnych, ale także – jeśli jest to korzystne uwzględniając interesy klienta – postępowań karnych. W zakresie głównej specjalizacji kancelarii mamy między innymi doświadczenie w prowadzeniu sporów dotyczących praw autorskich, znaków towarowych, prawa do firmy, sporów o domeny internetowe, spraw o naruszenie dóbr osobistych, ale także spraw karnych o zniesławienie i zniewagę.

Nasze doświadczenie obejmuje również prowadzenie sporów sądowych z innych dziedzin prawa, w tym:

- procesów inwestycyjno – budowlanych (spory z udziałem inwestorów, projektantów i wykonawców);
- procesów odszkodowawczych;
- kompleksowej obsługi spraw wiążących się z udaremnianiem egzekucji przez dłużnika (w tym spraw z tzw. skargi pauliańskiej oraz postępowań karnych w tym zakresie);
- procesów windykacyjnych, w tym także w spraw przeciwegzekucyjnych;
- procesów dotyczących nieruchomości (nasze doświadczenie obejmuje również reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych);
- sporów pracowniczych.

Mamy także doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych obejmujące przestępstwa gospodarcze. Obsługujemy także spory przed sądami polubownymi (arbitraże).

Uwzględniając konstrukcję procesu sądowego oraz wagę postępowania przed sądem pierwszej instancji, proponujemy usługi kompleksowe, obejmujące reprezentację Klienta już na etapie przed sądowym lub od samego początku postępowania. W ramach potrzeb Klientów, jesteśmy jednak gotowi do oceny oraz ewentualnego przyjęcia spraw na etapie postępowania apelacyjnego (lub nawet kasacyjnego).

W zakresie sporów sądowych oferujemy:

  • kompleksową ocenę przedstawionych spraw i dobór najbardziej efektywnych środków procesowych w zależności od potrzeb Klientów;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach cywilnych;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach karnych;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach egzekucyjnych;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach upadłościowych.