Prawo w Internecie, nowe technologie

slide_4

Niewiele pozostało obszarów gospodarki, na które nie miał wpływu rozwój nowoczesnych technologii. Sam Internet – najważniejszy symbol przemian ostatnich dwóch dziesięcioleci –niektóre branże wykreował, inne doprowadził do zaniku, a pozostałe zrewolucjonizował. Mówimy już nie tylko o e-usługach czy e-handlu, mamy bowiem także do czynienia z e-administracją i e-sądami.

Niższe koszty, łatwiejsze sposoby pozyskiwania klientów – wszystko to wpływa na dynamiczny rozwój e-biznesu. Jednak trzeba też pamiętać o dodatkowych zagrożeniach wiążących się z wykorzystywaniem Internetu w prowadzonej działalności gospodarczej. Przepisy nakładają liczne obowiązki informacyjne na przedsiębiorców świadczących usługi w Internecie. Każde potknięcie może zostać łatwo wychwycone – np. przez podmioty zajmujące się wyszukiwaniem, zawartych w regulaminie świadczenia usług,niedozwolonych klauzul umownych naruszających prawa konsumentów.

Jaki wpływ ma Internet na nasze życie poza sferą wąsko pojętej działalności gospodarczej? W zasadzie nieograniczony. Niegdyś opinia, że w określonej restauracji jedzenie jest przygotowywane z zepsutych produktów, mogła trafić jedynie do wąskiej grupy osób. Obecnie taka opinia, umieszczona na forum internetowym, ma szansę dotrzeć do wszystkich potencjalnych klientów. Z jednej strony taka ocena może bardzo zagrozić pomówionej restauracjii naruszyć jej renomę. Z drugiej – ten, kto wygłasza taką opinię musi liczyć się z poniesieniem konsekwencji wygłoszenia jej w sposób publiczny, w tym między innymi z ewentualną odpowiedzialnością cywilną lub nawet karną. Dodatkowo łatwo – prawdopodobnie łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej – „stać się zawodowcem” w Internecie, przynajmniej w oczach sądów oraz organów administracji (w tym organów skarbowych). Blogger często bywa uznawany za „profesjonalnego dziennikarza”, a osoba sprzedająca stare książki za pośrednictwem chociażby serwisu Allegro – może stać się „profesjonalnym sprzedawcą”. Wskazany automatyzm w postrzeganiu czynnych użytkowników Internetu pociąga za sobą dla nich dodatkowe obowiązki, w tym konieczność znajomości i przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie porównywalnym z przedsiębiorcami.

Partnerzy kancelarii specjalizują się w zagadnieniach prawa Internetu, a także nowoczesnych technologii.

Prawo w Internecie– czy może wręcz „prawo Internetu” – ze względu na specyficzny przedmiot regulacji obejmuje przepisy z najrozmaitszych dziedzin prawa, między innymi: prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej,prawa cywilnego (wraz z przepisami dotyczącymi kontraktów elektronicznych), ochrony danych osobowych, ochrony konkurencji i konsumentów, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa telekomunikacyjnego, prawa reklamy czy prawa karnego.

Prawo nowych technologii – w wielu miejscach łączy się z problemami prawa własności intelektualnej oraz prawa w Internecie.

W zakresie prawa w Internecie oraz prawa nowoczesnych technologii Partnerzy kancelarii mają doświadczenie związane z obsługą przedsiębiorców świadczących usługi z wykorzystaniem tego medium – począwszy od podmiotów prowadzących sprzedaż „tradycyjnych” wyrobów i usług z wykorzystaniem e-handlu, poprzez dostawców rozwiązań informatycznych,podmioty świadczące usługi z wykorzystaniem geolokalizacji, czy też administratorów portali internetowych. Mamy także doświadczenie w obsłudze programistów i informatyków oraz ich klientów. Prowadzimy też sprawy związane z domenami internetowymi oraz ochroną dobrego imienia i renomy w Internecie.

W zakresie prawa Internetu i nowych technologii oferujemy:

  • kompleksowe doradztwo – dotyczące prowadzenia działalności w Internecie lub z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
  • ocenę zgodności z obowiązującymi przepisami działań podejmowanych w Internecie;
  • przygotowywanie i ocenę projektów umów oraz udział w negocjacjach;
  • kompleksową prawną obsługę działalności prowadzonej w Internecie – obejmującą prawną ocenę proponowanego modelu biznesowego oraz przygotowanie wszelkich niezbędnych w prowadzeniu takiej działalności dokumentów;
  • prowadzenie sporów sądowych dotyczących prawa w Internecie i nowoczesnych technologii – sporów cywilnych, sporów przed sądami administracyjnymi, a w razie potrzeby – postępowań karnych;
  • reprezentację w postępowaniach toczących się w wyspecjalizowanych wydziałach Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądzie Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych.