Prawo sportowe

image-4294722_684px

Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach szeroko rozumianego prawa sportowego. Na chwilę obecną dziedzina ta wciąż jest niezagospodarowana pod względem obsługi prawnej – poziom sportowy i organizacyjny niektórych dyscyplin, w tym np. siatkówki, jest bardzo wysoki, brakuje natomiast profesjonalnych doradców prawnych, którzy potrafiliby zapewnić podmiotom działającym w sporcie profesjonalną obsługę, z uwzględnieniem specyfiki branży.

Kancelaria świadczy usługi prawne dla wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku sportowym, poczynając od zawodników, przez kluby oraz związki sportowe, na prywatnych korporacjach kończąc.

Usługi Kancelarii obejmują przygotowywanie kontraktów zawodniczych, jak też reprezentowanie zawodników lub klubów w procedurach transferowych oraz sporach sądowych i pozasądowych. Kancelaria świadczy również usługi związane ze sponsoringiem oraz szeroko rozumianym inwestowaniem w sport. Prawnicy Kancelarii mają doświadczenie zdobyte na rynku piłkarskim oraz siatkarskim, jak też brali udział w świadczeniu obsługi prawnej dla największych klubów w Polsce. W zakres usług Kancelarii wchodzi opracowywanie umów sponsoringowych, umów naming rights oraz umów inwestycyjnych. Kancelaria reprezentuje również Klientów w procedurze organizacji imprez masowych, jak też świadczy bieżącą obsługę prawną dla podmiotów funkcjonujących w branży sportowej. Kancelaria świadczy także usługi prawne na rzecz związków sportowych oraz stowarzyszeń.

W zakresie prawa sportowego oferujemy miedzy innymi:

  • Przygotowywanie umów sponsoringowych;
  • Przygotowywanie umów naming rights;
  • Przygotowywanie umów inwestycyjnych;
  • Bieżącą obsługę prawną podmiotów funkcjonujących w branży sportowej;
  • Obsługę prawną organizacji imprez masowych;
  • Przygotowywanie kontraktów zawodniczych i trenerskich;
  • Reprezentowanie Klientów w sprawach spornych prowadzonych przed organami związków i federacji sportowych oraz przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.