Prawo budowlane

Budowa

Budownictwo jest jedną z głównych gałęzi gospodarki. Jest także barometrem, sygnalizującym zbliżający się boom inwestycyjny lub spadek koniunktury. Mimo znaczenia tej branży, występują w niej jedne z największych zatorów płatniczych. Częstym zjawiskiem są także upadłości, których skutki mogą dotykać nie tylko upadłego i jego bezpośrednich kontrahentów, ale też innych uczestników obrotu.

Sukces związany z zawarciem kontraktu budowlanego, często prowadzi wprost do problemów z uzyskaniem zapłaty za wykonane prace. Dotyczy to zarówno wielkich inwestycji, jak choćby osławionej budowy stadionów na Euro 2012 czy infrastruktury drogowej, ale także inwestycji o niewielkich rozmiarach. Konieczność dochodzenia zapłaty na drodze sądowej może wynikać z wadliwości czy braku precyzji zawieranych umów o roboty budowlane, a czasem z pochopności przy podejmowaniu decyzji o zawarciu umowy. W tego rodzaju sporach powszechnie pojawiają się problematyczne kwestie związane z karami umownymi czy zmianami wprowadzanymi w trakcie realizacji kontraktu budowlanego, w tym zmianami projektowymi, które w sposób znaczący wpływają na koszty realizacji umowy, a w konsekwencji na opłacalność współpracy. Spory w trakcie czy po zakończeniu współpracy bardzo często wynikają z niedbałości w gromadzenia stosownej dokumentacji, czy też w ogóle z pominięcia zawierania umów w formie pisemnej.

Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów z branży budowlanej, zarówno na etapie negocjowania kontraktów, jak też ich wykonywania oraz rozwiązywania problemów prawnych pojawiających się przy realizacji inwestycji. Reprezentujemy klientów w sprawach spornych, przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi. Uczestniczymy także w postępowaniach upadłościowych firm z branży, reprezentując wierzycieli albo upadłych.

W zakresie Prawa budowlanego oferujemy między innymi:

  • opiniowanie i negocjowanie umów, w tym umów o roboty budowlane, umów o nadzór autorski, umów projektowych, umów deweloperskich, umów najmu komercyjnego;
  • reprezentowanie Klientów w toku wykonywania umowy o roboty budowlane;
  • reprezentowanie Klientów w sporach o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane;
  • reprezentowanie Klientów w sporach z inwestorem, wykonawcą lub projektantem;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach upadłościowych;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach egzekucyjnych