person_3

Jakub Pietrasik

Radca prawny

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Z wyróżnieniem ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Kurs Prawa Brytyjskiego i Europejskiego organizowany przez Uniwersytet w Cambridge.

Zdobywał doświadczenie w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych, gdzie zajmował się obsługą podmiotów z branży budowlanej, telekomunikacyjnej i reklamowej.

Specjalizuje się w sporach sądowych i reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi. Posiada doświadczenie w sporach gospodarczych, w tym w szczególności w sporach budowlanych związanych m.in. z wykonaniem infrastruktury stadionowej na Euro 2012. Obsługuje także podmioty z branży budowlanej na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Ma doświadczenie w reprezentowaniu spółek telekomunikacyjnych, w tym podmiotów świadczących mobilne usługi dodane. Brał również udział w transakcjach realizowanych przez wiodące spółki działające na rynku reklamy.

Jest specjalistą od prawa sportowego oraz aktywnym menadżerem siatkarskim. Prowadzi agencję sportową Olympia Sports Management. Reprezentuje zawodników, kluby sportowe oraz podmioty gospodarcze prowadzące działalność na szeroko pojętym rynku usług i produktów sportowych. Specjalizuje się w zagadnieniach sponsoringu sportowego.

Jest autorem wielu artykułów fachowych z zakresu sporów korporacyjnych, zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych oraz postępowania zabezpieczającego.

Posługuje się językiem angielskim.

Email: jakub.pietrasik@gjlegal.pl
Telefon: +48 697 190 713