Kompleksowa obsługa prawna

slide_5

Oprócz świadczenia usług w zakresie głównych specjalizacji kancelarii,oferujemy także usługi w zakresie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców oraz innych podmiotów.

Obsługa korporacyjna – oferujemy kompleksowe usługi związane z tworzeniem, rejestracją i przekształceniem spółek oraz innych podmiotów.Pomagamy także w zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji wewnętrznego funkcjonowania naszych klientów takich jak spółki, stowarzyszenia czy fundacje.

Bieżące doradztwo– w ramach świadczonych usług pomagamy rozwiązywać bieżące problemy prawne, pojawiające się w ramach codziennej działalności naszych klientów.

Udział w negocjacjach, przygotowywanie i konsultowanie projektów umów– dokładna analiza możliwych zagrożeń prawnych wiążących się z zawieranymi umowami pozwala na zminimalizowanie późniejszego ryzyka biznesowego i prawnego, a także zaplanowanie ewentualnej strategii procesowej.

Obsługa w zakresie prawa pracy– przepisy prawa pracy należą do przepisów powodujących powstawanie po stronie podmiotów zatrudniających pracowników szeregu problemów i wątpliwości. Rygoryzm tych przepisów w połączeniu z koniecznością ciągłego stosowania ich w bieżącej działalności, prowadzi do popełniania licznych błędów przez pracodawców. Pomagamy pracodawcom w dostosowaniu ich działalności do wymogów szeroko pojętego prawa pracy, w bieżących sprawach pracowniczych, jak również w ewentualnych sporach sądowych.

Windykacja – nie każdy proces sądowy jest skomplikowanym sporem, w którym ścierają się ze sobą przeciwstawne racje. Znakomita większość postępowań cywilnych to sprawy o zapłatę, w których dłużnik odmawia zapłaty nie przedstawiając żadnych powodów, a także licząc na bierność lub nieporadność wierzyciela.Pomagamy naszym klientom w egzekwowaniu wszelkich należności związanych z ich działalnością.

W zakresie bieżącej obsługi oferujemy między innymi:

  • obsługę procesów tworzenia, przekształcania i likwidacji spółek, stowarzyszeń i fundacji – przygotowanie niezbędnych dokumentów, organizację działań, reprezentację w postępowaniach rejestrowych oraz przed organami administracji;
  • obsługę wewnętrzną spółek, stowarzyszeń i fundacji – obsługę organów wewnętrznych (zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, zebrań i zgromadzeń), przygotowywanie projektów uchwał i innych dokumentów, a także udział w postępowaniach związanych z ich zaskarżaniem;
  • bieżące doradztwo – przygotowywanie porad i opinii prawnych dotyczących pojawiających się na bieżąco problemów prawnych;
  • udział i reprezentowanie klientów w negocjacjach;
  • przygotowywanie projektów umów i opiniowanie projektów umów przygotowywanych przez kontrahentów;
  • obsługę w zakresie prawa pracy – doradztwo w zakresie stosowanych rozwiązań, przygotowywanie projektów dokumentów wewnętrznych z zakresu prawa pracy, reprezentację w postępowaniach sądowych;
  • windykację – obsługę negocjacji przed sądowych, reprezentację w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, a także reprezentację w postępowaniach wspierających windykację – m.in. w sprawach ze skarg pauliańskich, postępowaniach karnych i upadłościowych.