Informacje bieżące

Obowiązek prowadzenia stron internetowych przez spółki akcyjne oraz komandytowo – akcyjne

Kontynuując temat dematerializacji akcji wszystkich spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, warto wskazać, że nowelizacja Kodeksu spółek handlowych i niektórych innych ustaw wprowadza także obowiązek posiadania przez każdą spółkę akcyjną i komandytowo-akcyjną strony internetowej, na której spółka będzie publikować informacje dla akcjonariuszy – wymagane przez prawo lub przez statuty spółek.

Na stronie internetowej – w wydzielonym miejscu – będą m.in. publikowane informacje o wezwaniu akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce.

Informacje dla akcjonariuszy powinny być umieszczane na stronie internetowej w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami. Wzorem w tym zakresie mogą być strony internetowe spółek publicznych, które od lat posiadają na swoich stronach internetowych zakładki dotyczące spółki i relacji inwestorskich.

Z obowiązkiem prowadzenia strony internetowej został skorelowany obowiązek zgłoszenia adresu tej strony do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przepisy w powyższym zakresie wejdą w życie już 1 stycznia 2020 roku.