Informacje bieżące

Nowelizacja prawa własności przemysłowej

19 stycznia 2019 roku Sejm przyjął ustawę nowelizującą prawo własności przemysłowej, w celu dostosowania go do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16 grudnia 2015 roku.

Nowelizacja znosi obowiązek przedstawiania znaku towarowego w formie słownej lub graficznej, co między innymi umożliwi rejestrację znaków dźwiękowych lub smakowych.