Trademarks

Znaki towarowe – wstęp

Znaki towarowe otaczają nas zewsząd. Przeważnie wystarczy się rozejrzeć wokół, by w najbliższym otoczeniu dostrzec ich co najmniej kilka. Samochód, smartphone, laptop, zegarek, pomadka, perfumy, odzież – na wszystkim ujrzymy znak towarowy.

Pierwotną i podstawową rolą znaków towarowych było odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa. Funkcja ta nadal jest kluczowa, jednak pojawiły się nowe, nie mniej istotne. Mało któremu przedsiębiorcy zależy już tylko na tym, aby dzięki znakowi towarowemu klient odróżnił jego towar od towaru konkurencji. Cóż bowiem z tego, że klient odróżni towary, jeżeli zakupi towar konkurenta? Większość przedsiębiorców dąży do tego, żeby znak towarowy stawał się nośnikiem renomy, gwarancji jakości, a wreszcie reklamy. Oczywiście budowa renomy marki zajmuje lata, a na ten proces wpływa wiele czynników. Ostatecznie jednak koncentruje się ona właśnie na znaku towarowym.

Znaki towarowe mają dziś wymierną wartość – najdroższe wyceniane są na miliardy dolarów i stanowią jedno z najbardziej wartościowych aktywów firmy. Wartość niektórych spółek niemal w całości opiera się na znaku towarowym.

W codziennej pracy obserwujemy duże zainteresowanie znakami towarowymi także ze strony małych i średnich przedsiębiorców. Zazwyczaj chcą oni zarejestrować jako znak towarowy swoją nazwę lub logo – i słusznie. Jednak znaki towarowe to nie tylko – najbardziej popularne i niezbędne – znaki słowne, słowno – graficzne czy graficzne. Znakiem towarowym może być bowiem wszystko, co umożliwia odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa oraz jest możliwe do przedstawienia w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Znakiem towarowym może być więc także m.in. sam kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania (np. kształt butelki, zabawki, słodyczy czy kosmetyku), ale także wygląd sklepu. Znakiem towarowym może być dźwięk (np. sygnał, melodia), animacja bez dźwięku, krótki film, gest, hologram, deseń, faktura. Znakiem towarowym może być wreszcie także budynek. Do niekonwencjonalnych znaków towarowych można także zaliczyć znaki zapachowe (np. zapach świeżo ściętej trawy dla piłeczek tenisowych, zarejestrowany pod numerem EUTM-000428870) czy znaki smakowe, przy czym próby rejestracji tych ostatnich nie kończyły się dotąd powodzeniem.

Katalog znaków towarowych jest otwarty i w praktyce należy się spodziewać jego dalszego poszerzania o znaki niekonwencjonalne, zwłaszcza że rejestracja znaku towarowego zapewnia uprawnionemu monopol na jego używanie, który może trwać nieskończenie długo. W przeciwieństwie bowiem do patentów czy praw z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo ochronne na znak towarowy nie jest limitowane czasowo i może być odnawiane bez ograniczeń na kolejne okresy pod warunkiem uiszczenia opłaty. Gra jest zatem warta świeczki.

W kolejnych artykułach poruszymy praktyczne aspekty związane ze znakami towarowymi, w szczególności dotyczące:

  • Procedury rejestracji znaków towarowych – jaki tryb rejestracji wybrać i ile to kosztuje;
  • Klas towarów i usług i ich znaczenia;
  • Badania podobieństwa znaków;
  • Postępowań spornych;
  • Roszczeń przysługujących z tytułu naruszenia praw do znaku;
  • Przykładowych sporów o prawa do znaku towarowego;
  • I wiele innych.